Administrator danych i odbiorcy

ProsteHistorie

Administratorem danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania dla celów związanych ze skorzystaniem z formularza kontaktowego lub w przypadku prowadzonych konkursów jest Iglotex S.A. z siedzibą w Skórczu, ul. Leśna 2, 83-220 Skórcz. Można kontaktować się z nami wysyłając korespondencję na wyżej wskazany adres. Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią.

Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych z którym można się skontaktować pod adresem rodo@iglotex.com.pl . Funkcję inspektora ochrony danych pełni Pan Maciej Kaczmarski.

Administrator dochowuje wszelkich starań celem zachowania poufności pozyskanych danych, nie udostępnia ich innym podmiotom w sposób umożliwiający im wykorzystanie danych dla własnych celów, ani tym bardziej danych nie odsprzedaje. Może jednak korzystać z podmiotów zewnętrznych, które wspierają Iglotex S.A. w prowadzonych działaniach na nasze zlecenie i na naszą rzecz. Dbamy jednak o to, aby podmioty te umownie były zobowiązane do zachowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych. W chwili, gdy nie będą już one potrzebować danych do realizacji zlecenia, to usuną te dane lub nam je zwrócą.

Może zdarzyć się też tak, że Twoje dane przekażemy do Urzędu Skarbowego, jeżeli z uwagi na podejmowane działania powstanie konieczność rozliczenia z nim.